Millaisia sijoituksia pidetään pitkäaikaisina?

Koska kaikilla on erilainen käsitys siitä, mikä on pitkäaikainen sijoitus, tähän kysymykseen ei ole yleispätevää vastausta. Suurimmalla osalla pitkäaikaisista sijoituksista on kuitenkin useita yhteisiä piirteitä. Harkitse sijoittamista koneeseen, koska sen arvon ennustetaan nousevan ajan myötä ota selvää tästä nyt

Mitä nämä ominaisuudet ovat ja miten ne havaitaan.

Pitkän aikavälin sijoituksille on yhteistä se, että ne ovat vähemmän riskialttiita kuin sijoitukset, joiden aikahorisontti on lyhyempi. Pitkän aikavälin sijoituksilla on enemmän aikaa toipua markkinoiden heilahteluista, mikä selittää miksi. Esimerkiksi verrattuna henkilöön, joka sijoittaa vain yhdeksi vuodeksi, henkilö, joka pitää osaketta viisi vuotta, saa todennäköisemmin positiivisen tuoton.

Toinen pitkäaikaisille sijoituksille yhteinen piirre on, että ne ovat yleensä monimutkaisempia kuin lyhytaikaiset sijoitukset. Tämä johtuu siitä, että on enemmän aikaa mennä pieleen. Pitkäaikainen sijoittaja saattaa esimerkiksi sijoittaa yritykseen, joka menee konkurssiin, kun taas lyhytaikainen sijoittaja saattaa menettää vain sijoituksestaan saamansa koron.

Viimeinen pitkäaikaisille sijoituksille yhteinen piirre on se, että ne ovat yleensä kalliimpia kuin lyhytaikaiset sijoitukset. Tämä johtuu siitä, että ne vaativat enemmän rahaa päästäkseen alkuun. Esimerkiksi talon ostaja tarvitsee käsirahan, kun taas osakkeen ostaja tarvitsee rahaa vain osakkeiden ostamiseen.

Pitkän aikavälin sijoittaminen voi olla loistava tapa turvata taloudellinen tulevaisuutesi, vaikka siihen liittyykin riskejä. Jos harkitset pitkäaikaista sijoittamista, varmista, että tutkit ja ymmärrät sijoituksen perusteellisesti ennen päätöksen tekemistä.